Lịch trả cổ tức (2024 – tháng 7)

Dưới đây là danh sách các cổ phiếu không hưởng cổ tức trong tháng tới. Để nhận cổ tức, cổ phiếu phải được mua chậm nhất là ngày giao dịch cuối cùng trước ngày giao dịch không hưởng quyền.

TênBiểu tượngSố lượngTiền tệNgày hết hạn tiếp theo
Commercial Metals Co CFDCMC.US0.18USD1 tháng 7
Realty Income Corp CFDO.US0.26USD1 tháng 7
Lem HoldingLEHN.CH50CHF2 tháng 7
Repsol SAREP1.ES0.5EUR4 tháng 7
America ExpressAXP.US0.7USD5 tháng 7
Cisco System Inc CFDCSCO.US0.4USD5 tháng 7
JPMorgan Chase & Co CFDJPM.US1.15USD5 tháng 7

Trân trọng

Share this Blog :