Thông báo quan trọng về GG.IT

Kính gửi quý khách hàng,

Chúng tôi hy vọng tin nhắn này đến được với bạn. Hôm nay, chúng tôi muốn thông báo cho bạn về một cập nhật quan trọng liên quan đến cổ phiếu GG.IT có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của bạn.

Chấm dứt các khoản bổ sung mới: Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng chúng tôi sẽ không thêm cổ phiếu GG.IT vào danh mục đầu tư của mình nữa. Quyết định này được đưa ra dựa trên những diễn biến gần đây liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của GG.IT.

Đóng lệnh mở: Tất cả các lệnh mở cho GG.IT sẽ đóng vào thứ Sáu tuần này, ngày 21 tháng 6 năm 2024, dựa trên giá thị trường hiện hành. Vui lòng đảm bảo xem xét các vị trí của bạn và lập kế hoạch phù hợp trước thời hạn này.

Xóa biểu tượng: Do đó, GG.IT sẽ bị xóa khỏi danh sách các biểu tượng có sẵn của chúng tôi, có hiệu lực ngay sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu.

Lý do hành động:

Quyết định ngừng bổ sung cổ phiếu GG.IT và đóng các lệnh mở bắt nguồn từ thông báo của GG.IT về việc tạm dừng đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Sự phát triển này đã thôi thúc chúng tôi đánh giá lại chiến lược đầu tư của mình để đảm bảo chúng tôi tiếp tục cung cấp cho bạn những cơ hội đầu tư tốt nhất hiện có.

Chúng tôi hiểu rằng tin tức này có thể có tác động đến kế hoạch đầu tư của bạn và chúng tôi cam kết hỗ trợ bạn trong quá trình chuyển đổi này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu làm rõ thêm, xin vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã thông cảm và tiếp tục tin tưởng chúng tôi với tư cách là đối tác đầu tư của bạn.

Trân trọng

Share this Blog :