Các điều khoản và điều kiện

Giới thiệu

1.1. Các Điều khoản & Điều kiện (Thỏa thuận) này sẽ điều chỉnh mối quan hệ giữa: A. IQX Trade Group LLC (còn gọi là IQX Trade, Company, chúng tôi, của chúng tôi, nếu phù hợp) với địa chỉ đã đăng ký Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St Vincent và Grenadines; B. Bất kỳ người nào là thể nhân hoặc pháp nhân (còn được gọi là Khách hàng, bạn, của bạn, chính bạn, nếu phù hợp), đã mở thành công tài khoản trên hoặc đồng ý với các điều khoản và điều kiện hiện tại trong quá trình đăng ký .

1.2. IQX Trade Group LLC không bắt buộc phải có bất kỳ giấy phép hoặc ủy quyền dịch vụ tài chính nào ở St. Vincent và Grenadines để cung cấp các sản phẩm và Dịch vụ của mình.

1.3. Đối tượng của Công ty là tất cả các vấn đề không bị cấm bởi Đạo luật Công ty Kinh doanh Quốc tế (Sửa đổi và Hợp nhất), Chương 149 của Luật Sửa đổi của Saint Vincent và Grenadines, 2009, đặc biệt nhưng không chỉ tất cả các hoạt động thương mại, tài chính, cho vay, vay mượn , hoạt động thương mại, dịch vụ và tham gia vào các doanh nghiệp khác cũng như cung cấp dịch vụ môi giới, đào tạo và quản lý tài khoản bằng tiền tệ, hàng hóa, chỉ số, CFD và các công cụ tài chính có đòn bẩy.

1.4. Khách hàng đảm bảo sự hiểu biết của mình rằng các luật liên quan đến Dịch vụ Thương mại IQX khác nhau trên toàn thế giới và chỉ có nghĩa vụ của khách hàng là đảm bảo tuân thủ mọi luật, quy định hoặc chỉ thị liên quan đến quốc gia cư trú của Khách hàng.

1.5. Khả năng truy cập các dịch vụ không nhất thiết có nghĩa là Dịch vụ của Công ty và các hoạt động của khách hàng thông qua đó là hợp pháp theo luật, quy định hoặc chỉ thị liên quan đến quốc gia cư trú của Khách hàng. Theo các điều khoản của Thỏa thuận này, Công ty đồng ý cung cấp cho Khách hàng các Dịch vụ dành cho Khách hàng. Không phải là cư dân của: Hoa Kỳ, Canada, Cuba, Nhật Bản, Algeria, Ecuador, Iran, Syria, Bắc Triều Tiên hoặc Sudan, Các đảo nhỏ xa xôi của Hoa Kỳ, Samoa thuộc Mỹ, Liên bang Nga, Israel, Saint Vincent và Grenadines.

1.6. Bằng cách chấp nhận Thỏa thuận này, Khách hàng đồng ý và chấp nhận không thể thay đổi các điều khoản và điều kiện có trong Thỏa thuận này, các phụ lục và/hoặc phụ lục cũng như các tài liệu/thông tin khác được công bố trên Trang web. Bao gồm giới hạn đối với thông báo tiết lộ Rủi ro, Chính sách quyền riêng tư, Chính sách cookie, Chính sách chống rửa tiền, quy tắc và điều kiện giới thiệu cũng như các tài liệu pháp lý và tuyên bố từ chối trách nhiệm khác có thể tìm thấy trên https://IQXTrade.com. Khách hàng chấp nhận Thỏa thuận này bằng cách đăng ký Tài khoản trên Trang web. Bằng cách chấp nhận Thỏa thuận và tùy thuộc vào sự chấp thuận cuối cùng của Công ty, Khách hàng sẽ ký kết thỏa thuận pháp lý và ràng buộc với Công ty.

NẾU BẠN PHẢN ĐỐI VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀO HOẶC BẤT KỲ PHẦN NÀO TRONG NÀY VÀ/HOẶC NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY HOẶC BẤT KỲ PHẦN NÀO NÀY, ĐỪNG TRUY CẬP VÀ/HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO VÀ THÔNG BÁO CHO CHÚNG TÔI BẰNG VĂN BẢN NGAY LẬP TỨC.

Công ty có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này tùy từng thời điểm theo quyết định riêng của Công ty. Công ty cảnh báo rằng trong một số hoặc trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không thông báo cá nhân cho Khách hàng qua email về những thay đổi được thực hiện trong Thỏa thuận này, do đó, trách nhiệm của Khách hàng là thỉnh thoảng kiểm tra Trang web để đảm bảo rằng họ tuân thủ. với phiên bản hiện tại của Thỏa thuận.

 1. Các định nghĩa
 • Thỏa thuận – Thỏa thuận hiện tại bao gồm mọi Phụ lục và/hoặc Phụ lục đính kèm trong đây vì đôi khi, Thỏa thuận này có thể được sửa đổi hoặc thay thế.
 • Tài khoản – Tài khoản cá nhân của Khách hàng có thể được truy cập bằng thông tin xác thực của Khách hàng, cung cấp quyền truy cập vào nền tảng Giao dịch và chứa tất cả các Giao dịch và Lệnh của Khách hàng. Để bắt đầu thực hiện Giao dịch, Khách hàng phải gửi tiền vào Tài khoản của mình.
 • Khách hàng – bất kỳ cá nhân nào là thể nhân hoặc pháp nhân, đã mở thành công tài khoản trên https://IQXTrade.com và đồng ý với các điều khoản và điều kiện hiện tại trong quá trình đăng ký.
 • Công ty – IQX Trade Group LLC (còn được gọi là IQX Trade, Company, we, us, our, nếu phù hợp) với địa chỉ đã đăng ký Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St Vincent và Grenadines
 • KYC – nghĩa là các tài liệu của Khách hàng bao gồm hộ chiếu hoặc ID, hóa đơn tiện ích và bất kỳ tài liệu bổ sung nào có thể được pháp luật hiện hành yêu cầu.
 • Sản phẩm đòn bẩy – sản phẩm có sẵn để giao dịch trên nền tảng Giao dịch và có thể được đặt tên là “CFD”, “Forex”, “Chỉ số” và “Tiền điện tử”, v.v. cho mục đích thông tin và tiếp thị. Các sản phẩm có đòn bẩy được giao dịch ký quỹ và có nguy cơ mất vốn đáng kể.
 • Ký quỹ – số tiền đảm bảo cần thiết để mở và đặt lệnh hoặc duy trì vị thế mở trong các sản phẩm có đòn bẩy.
 • Giao dịch – có nghĩa là bất kỳ giao dịch nào trong các sản phẩm Đòn bẩy được sắp xếp để thực hiện thay mặt cho Khách hàng theo Thỏa thuận này
 • Nền tảng giao dịch – hệ thống giao dịch trực tuyến của Công ty bao gồm tổng hợp các thiết bị máy tính, phần mềm, cơ sở dữ liệu, phần cứng viễn thông, nền tảng giao dịch, ứng dụng di động, tất cả các chương trình và phương tiện kỹ thuật cung cấp giá theo thời gian thực, giúp Khách hàng có thể có được thông tin thị trường theo thời gian thực, thực hiện phân tích kỹ thuật trên thị trường, tham gia Giao dịch, đặt và xóa Đơn hàng, nhận thông báo từ Công ty và lưu giữ hồ sơ Giao dịch cũng như tính toán tất cả các nghĩa vụ chung giữa Khách hàng và Công ty. Công ty có thể cung cấp nhiều nền tảng Giao dịch với các chức năng khác nhau.
 • Đặt hàng – hướng dẫn từ Khách hàng để thực hiện Giao dịch đối với các sản phẩm Đòn bẩy thông qua nền tảng Giao dịch. • Khu vực pháp lý bị hạn chế – Hoa Kỳ, Canada, Cuba, Nhật Bản, Algeria, Ecuador, Iran, Syria, Bắc Triều Tiên hoặc Sudan, các hòn đảo nhỏ xa xôi của Hoa Kỳ, Samoa thuộc Mỹ, Liên bang Nga, Israel, Saint Vincent và Grenadines.
 • Dịch vụ – dịch vụ do Công ty cung cấp cho Khách hàng thông qua Tài khoản và Nền tảng giao dịch của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện các Lệnh và/hoặc Giao dịch của Khách hàng, dịch vụ phân tích, tin tức và thông tin tiếp thị, dịch vụ chuyển tiền, v.v.
 • Trang web – có nghĩa là trang web của Công ty tại hoặc trang web khác mà Công ty có thể duy trì tùy từng thời điểm.
 1. Trở thành khách hàng

3.1. Bằng cách đăng ký tài khoản tại https://IQXTrade.com/id/sign-up hoặc hoặc thông qua ứng dụng di động do Công ty cung cấp, bạn trở thành khách hàng và tuyên bố, đồng ý và đảm bảo rằng:

3.1.1. rằng bạn đã chấp nhận Điều khoản và Điều kiện.

3.1.2. rằng bạn đủ tuổi trưởng thành để tham gia Thỏa thuận này (ít nhất 18 tuổi), đáp ứng tất cả các tiêu chí đủ điều kiện và yêu cầu cư trú khác, đồng thời có đủ khả năng và năng lực pháp lý để sử dụng Trang web, ký kết thỏa thuận với Công ty và khi làm như vậy sẽ không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn là một bên tham gia.

3.1.3. rằng bạn là chủ sở hữu hợp pháp của số tiền bạn thêm vào Tài khoản khách hàng của mình với Công ty và số tiền đó có nguồn gốc hợp pháp.

3.1.4. rằng việc sử dụng Dịch vụ không cấu thành hành vi vi phạm luật pháp tại khu vực pháp lý nước sở tại của bạn.

3.1.5. rằng bạn nhận thức được những rủi ro khi sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp. Những rủi ro này bao gồm thực tế là bạn có thể mất tất cả số tiền trong tài khoản giao dịch của mình nếu thị trường đi ngược lại với bạn hoặc trong trường hợp xảy ra lỗi, trục trặc kỹ thuật của trang web và các trục trặc kỹ thuật khác, lỗi trong việc cung cấp báo giá, trường hợp bất khả kháng, v.v.

3.1.6. rằng bạn sẽ không tham gia hoặc thực hiện bất kỳ hình thức thao túng thị trường nào, bao gồm các lệnh giả mạo hoặc có nguy cơ chặn tài khoản trong mọi trường hợp xác định được những vi phạm đó.

3.1.7. rằng nếu chúng tôi yêu cầu bất kỳ thủ tục KYC nào, bạn sẽ cung cấp thông tin hoặc tài liệu chính xác, xác thực và cập nhật.

3.1.8. rằng bất kỳ số tài khoản rút tiền hoặc địa chỉ tiền điện tử nào bạn cung cấp đều là của riêng bạn và bạn có toàn quyền kiểm soát tài khoản hoặc địa chỉ này.

3.1.9. rằng bạn không có trụ sở, được thành lập hoặc thành lập theo cách khác tại, hoặc là công dân hay cư dân của: Hoa Kỳ, Canada, Cuba, Nhật Bản, Algeria, Ecuador, Iran, Syria, Bắc Triều Tiên hoặc Sudan, Các đảo xa xôi nhỏ của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ Samoa, Liên bang Nga, Israel, Saint Vincent và Grenadines; khu vực tài phán mà theo luật hiện hành, việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sẽ là bất hợp pháp (vì lý do quốc tịch, nơi cư trú, quyền công dân, nơi cư trú của bạn hoặc lý do khác); hoặc khi việc xuất bản hoặc cung cấp Dịch vụ bị cấm hoặc trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương hoặc có thể khiến Công ty phải tuân theo bất kỳ yêu cầu cấp phép hoặc đăng ký nào của địa phương. Nếu chúng tôi xác định rằng bạn đang truy cập các dịch vụ từ bất kỳ Khu vực pháp lý bị hạn chế nào hoặc đã đưa ra tuyên bố sai lệch về địa điểm thành lập, cơ sở, quyền công dân hoặc nơi cư trú của bạn, chúng tôi có quyền đóng bất kỳ tài khoản nào của bạn ngay lập tức và thanh lý mọi vị thế mở.

3.1.10. Bạn không có bất kỳ tài khoản không chấm dứt nào khác được mở tại hoặc;

3.2. Khi truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn phải:

3.2.1. không cố gắng làm suy yếu tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của hệ thống hoặc mạng máy tính của Công ty hoặc khi Dịch vụ được lưu trữ bởi bên thứ ba, hệ thống và mạng máy tính của bên thứ ba đó.

3.2.2. không sử dụng hoặc lạm dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể làm suy giảm hoặc thay đổi chức năng của Dịch vụ hoặc Trang web hoặc các hệ thống khác được sử dụng để cung cấp Dịch vụ hoặc làm suy yếu hoặc thay đổi khả năng sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web của bất kỳ người dùng nào khác.

3.2.3. không cố gắng truy cập trái phép vào hệ thống máy tính và máy chủ nơi Trang web được lưu trữ hoặc vào bất kỳ tài liệu nào khác ngoài những tài liệu mà bạn được phép truy cập.

3.2.4. không truyền hoặc nhập vào Trang web bất kỳ tệp nào có thể làm hỏng thiết bị hoặc phần mềm máy tính của bất kỳ người nào khác; nội dung có thể gây khó chịu; hoặc tài liệu hoặc Dữ liệu vi phạm bất kỳ luật nào (bao gồm Dữ liệu hoặc tài liệu khác được bảo vệ bởi bản quyền hoặc bí mật thương mại mà bạn không có quyền sử dụng).

3.2.5. không cố gắng sửa đổi, sao chép, điều chỉnh, sao chép, tháo rời, dịch ngược hoặc đảo ngược bất kỳ chương trình máy tính nào được sử dụng để cung cấp Dịch vụ hoặc vận hành Trang web trừ khi thực sự cần thiết để sử dụng một trong hai chương trình đó cho hoạt động bình thường.

3.3. Bạn sẽ đảm bảo rằng tất cả tên người dùng và mật khẩu cần thiết để truy cập Trang web đều được giữ an toàn và bí mật và bạn có trách nhiệm đảm bảo điều này. Bạn sẽ thông báo ngay cho Công ty về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép mật khẩu nào của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác và Công ty sẽ đặt lại mật khẩu của bạn cũng như thực hiện các bước khác để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản và nền tảng của bạn.

3.4. Công ty có quyền xác minh danh tính của bạn bất cứ lúc nào nhằm mục đích tuân thủ mọi yêu cầu KYC/AML. Công ty có quyền áp đặt các giới hạn giao dịch và giới hạn rút tiền trước khi bạn được yêu cầu thực hiện Thẩm định khách hàng (CDD). Bạn đồng ý hợp tác đầy đủ với chúng tôi trong suốt quá trình này và bạn sẽ cung cấp tất cả tài liệu/thông tin mà chúng tôi có thể yêu cầu để xác minh danh tính của bạn và đánh giá mục đích của mối quan hệ kinh doanh.

 1. Dịch vụ của Công ty

4.1. IQX Trade cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào giao dịch một số công cụ dưới dạng sản phẩm Đòn bẩy, có sẵn trên nền tảng Giao dịch. Công ty sẽ thực hiện tất cả các Giao dịch như được quy định trong Thỏa thuận này trên cơ sở chỉ thực hiện, không quản lý tài khoản cũng như không tư vấn cho Khách hàng. Công ty có quyền thực hiện các Giao dịch mà Khách hàng yêu cầu như được quy định trong Thỏa thuận này ngay cả khi Giao dịch đó không có lợi cho Khách hàng. Công ty không có nghĩa vụ, trừ khi có thỏa thuận khác trong Thỏa thuận này và/hoặc tài liệu/thông tin khác trên Trang web, phải giám sát hoặc tư vấn cho Khách hàng về trạng thái của bất kỳ Giao dịch nào, thực hiện yêu cầu ký quỹ hoặc đóng bất kỳ giao dịch nào của Khách hàng. vị trí mở.

4.2. Công ty sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các hoạt động/lệnh giao dịch và/hoặc Giao dịch của Khách hàng nhưng Khách hàng thừa nhận và chấp nhận rằng Công ty sẽ không cung cấp bất kỳ dịch vụ ủy thác và/hoặc tư vấn giao dịch hoặc dịch vụ tư vấn nào cho Khách hàng vào bất kỳ lúc nào.

4.3. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm tài chính đối với bất kỳ hoạt động nào do Khách hàng thực hiện thông qua Tài khoản và/hoặc trên Nền tảng giao dịch.

4.4. Mỗi Khách hàng sẽ là người dùng được ủy quyền duy nhất đối với Dịch vụ của Công ty và Tài khoản tương ứng. Khách hàng được cấp quyền độc quyền và không thể chuyển nhượng đối với việc sử dụng và truy cập Tài khoản và Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng không có bên thứ ba nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ người thân và/hoặc thành viên nào khác. của gia đình trực hệ của mình, sẽ có quyền truy cập và/hoặc giao dịch thông qua Tài khoản được chỉ định cho họ.

4.5. Khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các Lệnh được đưa ra thông qua Nền tảng giao dịch của mình và mọi Lệnh mà Công ty nhận được theo cách này sẽ được coi là do Khách hàng đưa ra. Miễn là bất kỳ Lệnh nào được gửi qua Tài khoản của Khách hàng hoặc nền tảng giao dịch, Công ty sẽ giả định một cách hợp lý rằng các Lệnh đó được gửi bởi Khách hàng và Công ty sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải điều tra thêm về vấn đề này. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm và/hoặc không duy trì bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài Khách hàng.

4.6. Nếu Khách hàng hành động thay mặt cho bất kỳ bên thứ ba nào và/hoặc thay mặt cho bất kỳ tên của bên thứ ba nào, Công ty sẽ không chấp nhận người này là Khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm trước người này bất kể người đó có được xác định hay không.

4.7. Công ty không cung cấp tư vấn về đầu tư, tài chính, thuế hoặc quy định cũng như không cung cấp bất kỳ hình thức khuyến nghị nào khác. Bạn hiểu rằng bạn phải tự đánh giá bất kỳ Giao dịch nào trước khi tham gia giao dịch và sẽ không dựa vào bất kỳ ý kiến, tài liệu hoặc phân tích nào do Công ty cung cấp.

4.8. Chúng tôi không cung cấp nghiên cứu đầu tư và bất kỳ tài liệu nào chứa phân tích thị trường đều được coi là truyền thông tiếp thị và không được coi là lời khuyên, khuyến nghị hoặc nghiên cứu.

4.9. Sản phẩm có đòn bẩy là sản phẩm phái sinh và do đó bạn sẽ không có quyền sở hữu bất kỳ công cụ cơ bản nào. Bạn cũng hiểu rằng sẽ không xảy ra việc giao hàng thực tế bất kỳ tài sản cơ bản nào.

4.10. Bạn đồng ý rằng IQX Trade là địa điểm thực hiện duy nhất liên quan đến Giao dịch, Đơn đặt hàng và hoạt động giao dịch khác của bạn theo Thỏa thuận này. Mặc dù chúng tôi có thể chuyển Lệnh của bạn để thực hiện cho các nhà cung cấp thanh khoản bên thứ ba, nhưng theo hợp đồng, chúng tôi là đối tác duy nhất cho Giao dịch của bạn.

 1. Rủi ro liên quan đến Dịch vụ

Đối với tất cả các Dịch vụ hiện có do Công ty cung cấp, Khách hàng thừa nhận, hiểu và đồng ý rằng:

 • Sản phẩm đòn bẩy rất có tính đầu cơ và rủi ro. Giao dịch các sản phẩm Đòn bẩy có tính đầu cơ cao và chỉ phù hợp với những Khách hàng (a) hiểu bản chất của chúng và sẵn sàng chấp nhận các rủi ro kinh tế, pháp lý và các rủi ro khác liên quan, và (b) có đủ khả năng tài chính để gánh chịu những khoản lỗ vượt quá số tiền gửi.
 • Giao dịch với các sản phẩm Đòn bẩy không phải là một khoản đầu tư thích hợp cho quỹ hưu trí. Khách hàng tuyên bố, bảo đảm và đồng ý rằng Khách hàng hiểu những rủi ro này; rằng Khách hàng sẵn sàng và có khả năng, về mặt tài chính và mặt khác, chấp nhận rủi ro khi giao dịch với các sản phẩm Đòn bẩy và việc mất tiền của Khách hàng sẽ không làm thay đổi lối sống của Khách hàng.
 • Đòn bẩy cao có thể dẫn đến thua lỗ nhanh chóng. Đòn bẩy cao liên quan đến giao dịch với các sản phẩm Đòn bẩy có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể do thay đổi giá. Khách hàng phải luôn duy trì yêu cầu Ký quỹ tối thiểu đối với các vị thế mở của mình. Trách nhiệm của Khách hàng là theo dõi số dư tài khoản của mình. Công ty có quyền thanh lý bất kỳ hoặc tất cả các vị thế mở và hủy bất kỳ hoặc tất cả các Đơn đặt hàng bất cứ khi nào yêu cầu Ký quỹ tối thiểu không được duy trì. Tăng đòn bẩy làm tăng rủi ro.
 • Giá trên Nền tảng giao dịch có thể khác với giá ở nơi khác. Công ty sẽ cung cấp giá chỉ định cho mọi sản phẩm Đòn bẩy được sử dụng trong giao dịch, định giá vị thế của Khách hàng và xác định các yêu cầu Ký quỹ. Mặc dù Công ty hy vọng rằng những mức giá này sẽ có liên quan hợp lý đến giá của tài sản cơ bản có sẵn trên thị trường mở, nhưng giá mà Công ty báo cáo có thể khác với giá có sẵn cho các ngân hàng và những người tham gia khác trong cái được gọi là thị trường mở. Công ty sẽ có toàn quyền quyết định trong việc thiết lập và thu Tiền ký quỹ.
 • Các khuyến nghị của thị trường chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Công ty không phải là cố vấn tài chính. Các khuyến nghị thị trường do Công ty cung cấp không cấu thành đề nghị mua hoặc bán hoặc chào mời đề nghị mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm Đòn bẩy nào do Công ty cung cấp. Mỗi quyết định của Khách hàng về việc tham gia Lệnh mua hoặc bán hoặc Giao dịch khác với Công ty và mỗi quyết định xem Lệnh đó hoặc Giao dịch khác có phù hợp hay phù hợp với Khách hàng hay không là quyết định độc lập của Khách hàng. Công ty không đóng vai trò cố vấn hoặc đóng vai trò là người ủy thác cho Khách hàng. Khách hàng đồng ý rằng Công ty không có nghĩa vụ ủy thác đối với Khách hàng và không có trách nhiệm pháp lý liên quan và không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản nợ, khiếu nại, thiệt hại, chi phí và phí tổn nào, bao gồm phí luật sư, phát sinh liên quan đến Khách hàng theo khuyến nghị giao dịch của Công ty hoặc thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ hành động nào dựa trên bất kỳ khuyến nghị hoặc thông tin nào do Công ty cung cấp.
 • Không có thị trường trung tâm hoặc cơ quan thanh toán bù trừ đảm bảo. Mỗi Giao dịch, Đơn đặt hàng hoặc vị thế là một hợp đồng trực tiếp giữa Công ty và Khách hàng. Không có cơ quan thanh toán bù trừ và không có sự đảm bảo nào của bất kỳ bên nào khác về nghĩa vụ thanh toán của Công ty đối với Khách hàng.
 • Không có sự đảm bảo về lợi nhuận. Không có sự đảm bảo nào về lợi nhuận hoặc không bị thua lỗ khi Giao dịch với các sản phẩm Đòn bẩy. Khách hàng không nhận được sự đảm bảo nào như vậy từ Công ty hoặc từ bất kỳ đại diện nào của Công ty. Khách hàng nhận thức được những rủi ro vốn có khi giao dịch với các sản phẩm Đòn bẩy và có đủ khả năng tài chính để chịu những rủi ro đó cũng như chịu được mọi tổn thất phát sinh.
 • Khách hàng có thể không đóng hoặc mở được vị thế. Do điều kiện thị trường, bảo trì trang web, vấn đề kỹ thuật, lỗi hệ thống hoặc các trường hợp khác, Công ty có thể không thể đóng vị thế hiện tại hoặc mở vị thế mới hoặc thực hiện bất kỳ Giao dịch nào khác ở mức do Khách hàng chỉ định và Khách hàng đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. trách nhiệm nếu không làm như vậy.
 • Can thiệp dịch vụ và tấn công của bên thứ ba. Có thể có các cuộc tấn công của bên thứ ba hoặc các cuộc tấn công khác nhắm mục tiêu vào máy tính/mạng, phát tán phần mềm độc hại, chạy botnet, tấn công (D)DOS, làm xấu mặt trang web, vi phạm an ninh mạng, v.v. có thể thay đổi quan trọng, ngăn chặn hoặc can thiệp vào việc cung cấp hoặc thực thi một Đơn đặt hàng hoặc chuyển tiền đến và đi từ Tài khoản của Khách hàng. Khách hàng thừa nhận, hiểu và chấp nhận rằng Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý nào đối với việc đó.
 1. Chi phí, hoa hồng và Fess khác

6.1. Việc cung cấp Dịch vụ và thực hiện cả hoạt động giao dịch và phi giao dịch theo Thỏa thuận phải thanh toán hoa hồng giao dịch, tài trợ ký quỹ, các khoản phí liên quan đến gửi/rút tiền và các khoản phí (Phí) khác cho Công ty. Lệ phí cho Công ty được tiết lộ trên Trang web.

6.2. Công ty tính phí hoa hồng khi thực hiện các hoạt động thanh toán/rút tiền. Số tiền hoa hồng khi thanh toán vào/rút tiền phụ thuộc vào các yếu tố như số tiền Giao dịch, loại Giao dịch, loại tiền Giao dịch, hệ thống thanh toán, v.v.

6.3. Khi thực hiện giao dịch với các sản phẩm có đòn bẩy, Phí liên quan để thực hiện Giao dịch hoặc duy trì vị thế mở hay bất kỳ Phí liên quan nào khác có thể xuất hiện dưới dạng phần trăm giá trị của Đơn hàng, do đó Khách hàng có trách nhiệm hiểu cách tính Phí trong giao dịch này. trường hợp.

6.4. Công ty có thể thay đổi Phí theo thời gian. Công ty có quyền sửa đổi biểu phí mà không cần thông báo trước cho Khách hàng.

 1. Yêu cầu ký quỹ

7.1. Khi thực hiện Giao dịch và đặt lệnh đối với các sản phẩm có đòn bẩy, Khách hàng được yêu cầu ký quỹ.

7.2. Khách hàng phải cung cấp và duy trì Tiền ký quỹ của Công ty với số tiền như vậy và trong giới hạn mà Công ty, theo quyết định riêng của mình, đôi khi có thể yêu cầu để cung cấp Dịch vụ của mình. Công ty có thể thay đổi yêu cầu Ký quỹ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho Khách hàng.

7.3. Công ty có thể thanh lý các vị thế mở của Khách hàng hoặc rút tiền từ tài khoản của Khách hàng vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo: (x) để đảm bảo rằng Số tiền ký quỹ thực tế bằng hoặc vượt quá Số tiền ký quỹ yêu cầu để duy trì các vị thế mở; Và (y) để đáp ứng mọi nghĩa vụ thanh toán cho Công ty, bao gồm hoa hồng, tài trợ ký quỹ và các chi phí khác liên quan đến Tài khoản của Khách hàng.

 1. Bảo mật và dữ liệu cá nhân

8.1. Công ty có thể thu thập thông tin khách hàng trực tiếp từ Khách hàng hoặc từ những người khác bao gồm nhưng không giới hạn ở các cơ quan tham chiếu tín dụng, cơ quan phòng chống gian lận, nhà cung cấp dịch vụ xác thực thứ ba, tổ chức tài chính khác và nhà cung cấp đăng ký.

8.2. Thông tin khách hàng mà Công ty nắm giữ sẽ được Công ty xử lý bí mật và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp, quản lý và cải thiện Dịch vụ, cho mục đích nghiên cứu, thống kê và cho mục đích tiếp thị. Thông tin đã thuộc phạm vi công cộng hoặc đã được Công ty sở hữu mà không có nghĩa vụ bảo mật sẽ không được coi là bí mật.

8.3. Khách hàng đồng ý rằng Công ty có quyền tiết lộ thông tin Khách hàng (bao gồm các bản ghi âm và tài liệu có tính chất bí mật, chi tiết thẻ, chi tiết cá nhân) trong các trường hợp sau và trong phạm vi được yêu cầu:

8.3.1. Trường hợp pháp luật hoặc Tòa án có thẩm quyền yêu cầu.

8.3.2. Khi được yêu cầu bởi cơ quan quản lý có quyền kiểm soát hoặc quyền tài phán đối với Công ty hoặc Khách hàng hoặc các cộng sự của họ hoặc trong lãnh thổ mà Công ty có Khách hàng.

8.3.3. Cho các cơ quan có liên quan để điều tra hoặc ngăn chặn gian lận, rửa tiền hoặc hoạt động bất hợp pháp khác.

8.3.4. Cho các địa điểm thực hiện hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khi cần thiết để thực hiện các Chỉ thị hoặc Lệnh của Khách hàng và cho các mục đích phụ trợ cho việc cung cấp Dịch vụ.

8.3.5. Cho các cơ quan tham chiếu tín dụng và phòng chống gian lận, nhà cung cấp dịch vụ xác thực thứ ba và các tổ chức tài chính khác để kiểm tra tín dụng, phòng chống gian lận, mục đích chống rửa tiền, nhận dạng hoặc kiểm tra thẩm định của Khách hàng.

8.3.6. Đối với các cố vấn chuyên môn của Công ty, với điều kiện là trong từng trường hợp, chuyên gia có liên quan sẽ được thông báo về tính chất bí mật của thông tin đó và cũng cam kết bảo mật các nghĩa vụ trong tài liệu này.

8.3.7. Chỉ trong phạm vi được yêu cầu, đối với các nhà cung cấp dịch vụ khác tạo, duy trì hoặc xử lý cơ sở dữ liệu (dù là điện tử hay không), cung cấp dịch vụ lưu giữ hồ sơ, dịch vụ truyền email, dịch vụ nhắn tin hoặc các dịch vụ tương tự nhằm hỗ trợ Công ty thu thập, lưu trữ, xử lý và sử dụng thông tin Khách hàng hoặc liên hệ với Khách hàng hoặc cải thiện việc cung cấp Dịch vụ theo Thỏa thuận này.

8.3.8. Chỉ trong phạm vi được yêu cầu, cho các nhà cung cấp dịch vụ khác nhằm mục đích thống kê nhằm cải thiện hoạt động tiếp thị của Công ty, trong trường hợp đó, dữ liệu sẽ được cung cấp ở dạng tổng hợp.

8.3.9. Nghiên cứu thị trường các trung tâm cuộc gọi cung cấp khảo sát qua điện thoại hoặc email với mục đích cải thiện dịch vụ của Công ty.

8.3.10. Khi cần thiết để Công ty bảo vệ hoặc thực hiện các quyền hợp pháp của mình.

8.3.11. Theo yêu cầu của Khách hàng hoặc được sự đồng ý của Khách hàng.

8.3.12. Đối với một chi nhánh của Công ty.

8.3.13. Cho người kế nhiệm hoặc người được chuyển nhượng hoặc người được chuyển nhượng hoặc người mua của Công ty

 1. Giao tiếp với khách hàng

9.1. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn qua e-mail, điện thoại hoặc tin nhắn/thông báo đã đăng ký trong Tài khoản của bạn. Tất cả các chi tiết liên lạc của chúng tôi có sẵn trên trang web của chúng tôi. Bất kỳ thông tin liên lạc nào từ bạn tới chúng tôi sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày và giờ chúng tôi tiếp nhận. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn đã đọc tất cả và mọi thông tin liên lạc mà chúng tôi có thể gửi cho bạn tùy từng thời điểm thông qua bất kỳ phương thức liên lạc nào.

9.2. Bạn có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào trong chi tiết liên hệ của bạn.

9.3. Cả trước và sau khi bạn trở thành Khách hàng giao dịch IQX, bạn đồng ý và đồng ý rằng ngôn ngữ chính thức của chúng tôi là tiếng Anh. Việc cung cấp bất kỳ thông tin nào, bao gồm tài liệu tiếp thị, bất kỳ phiên bản dịch nào của Thỏa thuận và/hoặc bất kỳ thông tin liên lạc nào khác, bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh, chỉ được cung cấp nhằm mục đích thuận tiện và phiên bản ràng buộc về mặt pháp lý sẽ luôn là phiên bản tiếng Anh của tài liệu đó hoặc giao tiếp.

9.4. Bất kỳ thông tin liên lạc nào được IQX Trade gửi cho bạn chỉ nhằm mục đích chỉ bạn mới nhận được. Bạn có trách nhiệm giữ mọi thông tin chúng tôi gửi cho bạn một cách riêng tư và bí mật.

 1. Bảo đảm và đại diện

Bạn thừa nhận rằng:

10.1. Bạn được phép truy cập và sử dụng Trang web; Cụ thể, khu vực pháp lý nơi bạn cư trú, giữ quyền công dân hoặc tiến hành kinh doanh cho phép bạn sử dụng Dịch vụ.

10.2. Việc sử dụng Trang web và Dịch vụ của bạn là rủi ro của riêng bạn. Bạn đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn hại nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ.

10.3. Thông tin được cung cấp trên Trang web chỉ nhằm mục đích thông tin chung và được cung cấp một cách thiện chí, bạn chỉ phải tự chịu rủi ro khi hành động dựa trên những thông tin đó và biết rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh. Thông tin được chọn lọc và Công ty có thể không xác minh tất cả thông tin, những thông tin này có thể không đầy đủ hoặc chính xác cho mục đích của bạn và không nên dựa vào nếu không tìm hiểu thêm. Thông tin này không được hiểu là khuyến nghị giao dịch hoặc tham gia Dịch vụ do Công ty cung cấp theo cách cụ thể.

10.4. Công ty không đảm bảo rằng việc sử dụng Trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Trong số những vấn đề khác, hoạt động và tính khả dụng của các hệ thống được sử dụng để truy cập Trang web, bao gồm dịch vụ điện thoại công cộng, mạng máy tính và Internet, có thể không thể đoán trước và đôi khi có thể can thiệp hoặc ngăn chặn việc truy cập vào Trang web. Công ty không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ sự can thiệp nào ngăn cản việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, chi phí, chi phí hoặc thiệt hại nào do gián đoạn, sai sót hoặc can thiệp.

10.5. Công ty không đưa ra bảo đảm nào về Trang web. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Công ty không đảm bảo rằng Trang web sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn hoặc nó sẽ phù hợp với mục đích của bạn. Để tránh nghi ngờ, tất cả các điều kiện hoặc bảo đảm ngụ ý đều bị loại trừ trong chừng mực được pháp luật cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm về khả năng bán được, sự phù hợp với mục đích, quyền sở hữu và không vi phạm.

10.6. Bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn có quyền truy cập và sử dụng Trang web cũng như đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận hiện tại vì mục đích kinh doanh và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, mọi bảo đảm theo luật định cho người tiêu dùng hoặc luật pháp dự định để bảo vệ người tiêu dùng không phải là doanh nghiệp ở bất kỳ khu vực pháp lý nào không áp dụng cho việc cung cấp Trang web hoặc các điều khoản này.

10.7. Khách hàng không có ý định cản trở, trì hoãn hoặc lừa gạt Công ty hoặc bất kỳ Khách hàng nào khác trên Trang web hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào và/hoặc hoạt động bất hợp pháp liên quan đến rửa tiền, nhận tiền thu được từ buôn bán ma túy hoặc hoạt động khủng bố; nhận tiền thu được từ các hoạt động tội phạm, hoạt động khủng bố hoặc giao dịch với các quốc gia mà đôi khi có thể phải chịu bất kỳ lệnh cấm vận nào do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Liên minh Châu Âu hoặc bất kỳ nơi nào trên thế giới áp đặt.

10.8. Công ty từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với hoạt động và độ tin cậy của Trang web khi được sử dụng trong môi trường Internet, nơi bạn hoặc bên thứ ba đang cung cấp thiết bị máy tính và/hoặc dịch vụ internet mà sản phẩm phụ thuộc vào đó để thực hiện bất kỳ phần chức năng nào.

10.9. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn hiểu rằng hoạt động kịp thời của Internet và World Wide Web bị chi phối bởi các ràng buộc nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Bạn chấp nhận rằng Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ hoạt động chậm nào được cho là của Trang web hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào có thể xảy ra do Trang web hoạt động chậm.

10.10 Bằng cách sử dụng Dịch vụ này, bạn chấp nhận rằng tất cả các giao dịch thực hiện là cuối cùng và không thể thay đổi, đồng thời Công ty không chịu trách nhiệm về kết quả của bất kỳ giao dịch/thực hiện nào.

10.11. Bằng cách sử dụng Dịch vụ này, bạn chấp nhận rằng Công ty có quyền thanh lý mọi giao dịch bất kỳ lúc nào bất kể vị thế lãi hay lỗ.

10.12. Công ty không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn; rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi; rằng thông tin được cung cấp qua Dịch vụ là chính xác, đáng tin cậy hoặc chính xác; rằng mọi khiếm khuyết hoặc sai sót sẽ được sửa chữa hoặc Dịch vụ sẽ có sẵn tại bất kỳ thời điểm hoặc địa điểm nào. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm và rủi ro tổn thất do bạn sử dụng Dịch vụ và Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh.

 1. Bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý

11.1. Khách hàng phải bồi thường và tiếp tục bồi thường cho Công ty và các giám đốc, cán bộ, nhân viên hoặc người đại diện của Công ty đối với mọi trách nhiệm pháp lý trực tiếp hoặc gián tiếp (bao gồm nhưng không giới hạn mọi tổn thất, thiệt hại, khiếu nại, chi phí hoặc phí tổn) mà Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác phải gánh chịu trong đối với bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của Khách hàng trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này và/hoặc việc thanh lý bất kỳ công cụ tài chính nào của Khách hàng để giải quyết mọi khiếu nại với Công ty, trừ khi những trách nhiệm pháp lý đó xuất phát từ sự sơ suất nghiêm trọng, cố ý vi phạm hoặc gian lận của Công ty. Khoản bồi thường này sẽ có hiệu lực sau khi Thỏa thuận này chấm dứt.

11.2. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, phí tổn, phí tổn hoặc trách nhiệm pháp lý trực tiếp và/hoặc gián tiếp nào mà Khách hàng phải gánh chịu liên quan đến Thỏa thuận này, trừ khi tổn thất, phí tổn, chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý đó là kết quả của sự sơ suất nghiêm trọng, cố ý vi phạm hoặc gian lận. bởi Công ty. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Khách hàng dù là do vi phạm hợp đồng (bao gồm sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định hay nói cách khác là về bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào hoặc về bất kỳ tổn thất gián tiếp hoặc do hậu quả nào phát sinh theo và/hoặc liên quan đến Thỏa thuận.

11.3. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất cơ hội nào do giá trị tài sản của Khách hàng có thể tăng lên hoặc do bất kỳ sự sụt giảm nào về giá trị tài sản của Khách hàng, bất kể nguyên nhân, trừ khi tổn thất đó trực tiếp là do sơ suất nghiêm trọng, cố ý vi phạm hoặc gian lận từ phía Công ty.

11.4. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào là kết quả của việc trình bày sai sự thật, sai sót trong phán đoán hoặc bất kỳ hành động nào được thực hiện hoặc mà Công ty đã bỏ qua, bất cứ khi nào gây ra, trừ khi hành động hoặc thiếu sót đó là do sơ suất nghiêm trọng, cố ý vi phạm hoặc gian lận của Công ty.

11.5. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào hoặc về tình trạng mất khả năng thanh toán của bất kỳ đối tác, ngân hàng, người giám sát hoặc bên thứ ba nào khác hành động thay mặt cho Khách hàng hoặc với hoặc thông qua người mà Giao dịch thay mặt cho Khách hàng được thực hiện.

11.6. Công ty cam kết đảm bảo tính liên tục của Dịch vụ trên Trang web. Tuy nhiên, Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi, thiếu sót, xóa, gián đoạn, chậm trễ, khiếm khuyết trong vận hành hoặc truyền tải, lỗi đường truyền, trộm cắp hoặc phá hủy hoặc truy cập hoặc thay đổi trái phép trang web hoặc Dịch vụ. Công ty từ chối trách nhiệm đối với mọi vấn đề hoặc trục trặc kỹ thuật của bất kỳ mạng hoặc đường dây điện thoại, hệ thống máy tính trực tuyến, máy chủ hoặc nhà cung cấp, phần cứng hoặc phần mềm hoặc bất kỳ lỗi kỹ thuật nào do sự cố kỹ thuật hoặc tắc nghẽn giao thông trên Internet, trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào. . Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc Dịch vụ đối với bất kỳ nội dung nào được đăng trên hoặc thông qua trang web hoặc Dịch vụ hoặc hành vi của tất cả người dùng trang web hoặc Dịch vụ. Dịch vụ, dù trực tuyến hay ngoại tuyến.

11.7. KHÔNG CÓ SỰ KIỆN CÔNG TY HOẶC BẤT KỲ GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ NÀO SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI BẠN, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ HOẶC HÌNH PHẠT THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN CHẤT LƯỢNG CỦA SỰ HỮU ÍCH CỦA THÔNG TIN CUNG CẤP QUA HOẶC LÀ MỘT PHẦN CỦA TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN CƠ SỞ THÔNG TIN, DÙ CÁC THIỆT HẠI CÓ THỂ DỰ ĐOÁN ĐƯỢC HAY KHÔNG VÀ CÔNG TY CÓ ĐƯỢC XÁC NHẬN HAY KHÔNG LÀM VIỆC VỚI KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ SẼ ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP TRONG KHU VỰC THẨM QUYỀN HIỆN HÀNH VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP TRÁCH NHIỆM TÍCH LŨY CỦA CÔNG TY ĐỐI VỚI BẠN SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN BẠN CHUYỂN HOẶC GỬI VÀO TÀI KHOẢN CỦA BẠN TRÊN TRANG WEB LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM ĐÓ.

11.8. Khách hàng có trách nhiệm xác minh rằng tất cả các Giao dịch và Dịch vụ nhận được không trái với bất kỳ luật hiện hành nào và thực hiện bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào khác phát sinh từ việc sử dụng Trang web theo lựa chọn, quyết định và rủi ro duy nhất của Khách hàng và Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về xác định xem liệu nó có hợp pháp trong phạm vi quyền hạn và/hoặc nơi cư trú của Khách hàng hay không. Khách hàng chịu trách nhiệm duy nhất đối với tất cả các Giao dịch trong Tài khoản giao dịch của mình, bao gồm tất cả các Giao dịch thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ hoặc các phương tiện giao dịch gửi và rút tiền khác.

11.9. Khách hàng có trách nhiệm bảo mật tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản của mình. Khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi thiệt hại gây ra do bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của Khách hàng dẫn đến việc sử dụng tài khoản Khách hàng không phù hợp hoặc không thường xuyên.

11.10. Khách hàng tuyên bố và đồng ý rõ ràng rằng Khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi quyết định do Khách hàng đưa ra hoặc sẽ đưa ra dựa trên nội dung của Trang web và sẽ không có khiếu nại hay kiện tụng nào phát sinh đối với Công ty và giám đốc, nhân viên, viên chức hoặc đại lý của nó. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất lợi nhuận liên quan đến Trang web, Giao dịch do Khách hàng thực hiện, Dịch vụ hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác, bao gồm thiệt hại đặc biệt hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc thiệt hại tình huống gây ra, ngoại trừ trong trường hợp hành vi ác ý do Công ty thực hiện .

11.11. Không giới hạn những điều đã nói ở trên và chỉ trong trường hợp có phán quyết dứt khoát của tòa án hoặc tổ chức pháp lý có thẩm quyền khác giải quyết rằng Công ty có trách nhiệm pháp lý đối với Khách hàng hoặc bên thứ ba, trách nhiệm pháp lý của Công ty, trong mọi trường hợp, sẽ được giới hạn ở số tiền gửi được Khách hàng chuyển vào tài khoản liên quan đến Giao dịch gây ra trách nhiệm pháp lý của Công ty.

 1. Bất khả kháng

12.1. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn hại hoặc bất kỳ hình thức nào gây ra cho Khách hàng nếu tổn hại đó là kết quả của sự kiện bất khả kháng và bất kỳ sự kiện bên ngoài nào không nằm trong tầm kiểm soát của Công ty. Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ sự chậm trễ nào trong liên lạc hoặc lỗi trên Internet, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự cố máy tính hoặc bất kỳ lỗi kỹ thuật nào khác, cho dù do các công ty điện thoại và các đường dây viễn thông khác nhau, máy tính ISP, máy tính của Công ty hoặc Máy tính của Khách hàng.

12.2. Nếu Công ty có đủ căn cứ thì có thể yêu cầu sự kiện bất khả kháng. Các sự kiện bất khả kháng bao gồm (không giới hạn):

12.2.1. bất kỳ hành động, sự kiện hoặc sự cố nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ cuộc đình công, bạo loạn hoặc xung đột dân sự, hành động khủng bố, chiến tranh, thiên tai, tai nạn, hỏa hoạn, lũ lụt, bão, mất điện, gián đoạn hoạt động của thiết bị liên lạc, phần mềm hoặc thiết bị điện tử, hoạt động không chính xác của bất kỳ loại thiết bị hoặc phần mềm nào, sự không ổn định trong dòng báo giá, sự gián đoạn trong hoạt động hoặc sự không ổn định của các nhà cung cấp thanh khoản, v.v.), theo quan điểm hợp lý của Công ty, đã dẫn đến sự mất ổn định của thị trường hoặc các thị trường cho một hoặc nhiều tài sản (công cụ);

12.2.2. đình chỉ công việc, thanh lý hoặc đóng cửa bất kỳ công cụ cơ bản nào hoặc không có bất kỳ sự kiện nào làm cơ sở cho giá của Công ty, hoặc áp đặt các hạn chế hoặc điều khoản giao dịch đặc biệt hoặc phi tiêu chuẩn đối với bất kỳ công cụ cơ bản nào, hoặc đối với bất kỳ công cụ cơ bản nào sự kiện như vậy.

12.3. Nếu Công ty xác định rằng đã xảy ra sự kiện bất khả kháng, Công ty có quyền (không ảnh hưởng đến các quyền khác của Công ty) thực hiện bất kỳ bước nào sau đây mà không cần thông báo trước bằng văn bản vào bất kỳ lúc nào:

12.3.1. hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các Giao dịch và/hoặc lệnh mà kết quả của giao dịch đó trực tiếp hoặc gián tiếp do bất khả kháng gây ra.

12.3.2. đình chỉ hoặc sửa đổi việc áp dụng một hoặc tất cả các quy định của Thỏa thuận nếu sự kiện bất khả kháng khiến Công ty không thể tuân thủ các quy định này.

12.3.3. thực hiện hoặc ngược lại, không thực hiện bất kỳ hành động nào đối với Công ty, Khách hàng hoặc các khách hàng khác nếu Công ty cho rằng điều đó là phù hợp trong các trường hợp.

12.4. Công ty không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc vi phạm (thực hiện không đúng) nghĩa vụ nếu các sự kiện bất khả kháng cản trở việc thực hiện đó.

 1. Thời hạn và chấm dứt Thỏa thuận

13.1. Thỏa thuận ở đây sẽ được ký kết vô thời hạn.

13.2. Thỏa thuận trong đây sẽ có hiệu lực khi Khách hàng chấp nhận các điều khoản và điều kiện này trong quá trình mở/đăng ký tài khoản trên Trang web hoặc thông qua ứng dụng di động.

13.3. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa văn bản Thỏa thuận bằng tiếng Anh và bản dịch bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác, văn bản Thỏa thuận bằng tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng, cũng như phiên bản/văn bản tiếng Anh của bất kỳ tài liệu/thông tin nào khác được công bố trên Trang web.

13.4. Thỏa thuận có thể bị chấm dứt trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

13.4.1. Mỗi Bên có quyền chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Bên kia trước 15 (mười lăm) ngày. Trong thời gian thông báo 15 ngày, Công ty có thể giới hạn các dịch vụ có sẵn cho Khách hàng, tuy nhiên, Khách hàng sẽ được cấp quyền truy cập để rút mọi số dư còn lại.

13.4.2. Công ty có quyền chấm dứt Thỏa thuận này ngay lập tức, đóng tất cả các vị thế mở, chặn tài khoản của Khách hàng và hoàn trả mọi khoản tiền còn lại (nếu có) mà không cần thông báo trước trong các trường hợp sau:

13.4.2.1. Cái chết hoặc sự thiếu năng lực pháp lý của Khách hàng.

13.4.2.2. Nếu có bất kỳ đơn đăng ký nào hoặc bất kỳ lệnh nào được ban hành, hoặc một cuộc họp được triệu tập, hoặc một giải pháp được thông qua, hoặc bất kỳ biện pháp phá sản hoặc giải thể nào của Khách hàng được thực hiện.

13.4.2.3. Khách hàng vi phạm hoặc Công ty có cơ sở hợp lý để tin rằng Khách hàng đã vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của Khách hàng theo và/hoặc các điều khoản của Thỏa thuận này và/hoặc vi phạm bất kỳ bảo đảm và tuyên bố nào của Khách hàng trong Thỏa thuận này. Hiệp định.

13.4.2.4. Nếu Công ty biết và/hoặc Công ty có cơ sở hợp lý để tin rằng Khách hàng chưa đến tuổi trưởng thành tại quốc gia nơi họ cư trú hoặc công dân, nếu có.

13.4.2.5. Nếu Công ty biết đến và/hoặc Công ty có cơ sở hợp lý để tin rằng Khách hàng đã trở thành công dân hoặc thường trú tại: Hoa Kỳ, Canada, Cuba, Nhật Bản, Algeria, Ecuador, Iran, Syria, Bắc Triều Tiên hoặc Sudan, Các đảo nhỏ xa xôi của Hoa Kỳ, Samoa thuộc Mỹ, Liên bang Nga, Israel, Saint Vincent và Grenadines.

13.4.2.6. Công ty có sự nghi ngờ dựa trên thông tin có sẵn rằng Khách hàng:

13.4.2.6.1. Đang và/hoặc đang sử dụng các phương tiện lừa đảo hoặc có liên quan đến một kế hoạch lừa đảo

13.4.2.6.2. Đã đạt được lợi thế bất công và/hoặc bất hợp pháp và/hoặc không đúng cách và/hoặc không công bằng và/hoặc bằng cách khác gây bất lợi cho (I) các khách hàng khác của Công ty và/hoặc (ii) Công ty.

13.4.2.6.3. Đã làm giàu một cách bất công bằng cách sử dụng thông tin được Khách hàng cố ý và/hoặc sơ suất và/hoặc che giấu và/hoặc không tiết lộ trước cho Công ty và/hoặc nếu Công ty biết trước thì sẽ không đồng ý và /hoặc sẽ không cho phép Khách hàng sử dụng thông tin đó cho mục đích của Thỏa thuận này; và/hoặc

13.4.2.6.4. Đã thực hiện các hành vi nhằm mục đích và/hoặc có tác dụng thao túng và/hoặc lạm dụng thị trường và/hoặc hệ thống giao dịch của Công ty và/hoặc lừa dối Công ty và/hoặc lừa gạt Công ty; và/hoặc

13.4.2.6.5. Đã có hành động xấu trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận.

13.4.2.6.6. Khách hàng có tội hoặc Công ty nghi ngờ rằng Khách hàng có tội, có hành vi ác ý, sơ suất hoặc gian lận nghiêm trọng hoặc sử dụng các phương tiện gian lận hoặc có liên quan đến kế hoạch gian lận liên quan đến việc thực hiện Thỏa thuận này.

13.4.2.6.7. Việc chấm dứt là bắt buộc theo luật hiện hành.

13.4.2.6.8. Trong trường hợp Khách hàng nhận được 2 cảnh báo liên quan đến việc lăng mạ nhân viên của Công ty bằng lời nói.

13.4.2.6.9. Nếu Khách hàng không cung cấp cho Công ty tài liệu KYC của mình nếu Công ty yêu cầu những tài liệu đó

13.4.2.6.10. Trong trường hợp Khách hàng sử dụng và/hoặc có dấu hiệu khiến Công ty tin tưởng một cách hợp lý rằng Khách hàng sử dụng các địa chỉ IP khác nhau từ các quốc gia khác nhau và/hoặc VPN và/hoặc VPS trong khi thực hiện bất kỳ Giao dịch và/hoặc giao dịch nào thông qua Nền tảng giao dịch

13.4.2.6.11. Khách hàng đã bắt đầu yêu cầu bồi hoàn liên quan đến số tiền có trong Tài khoản của Khách hàng. Trong trường hợp Công ty xác định rằng Khách hàng đã tạo bất kỳ (các) Tài khoản giao dịch bổ sung nào sau tranh chấp bồi hoàn, Công ty sẽ có quyền chấm dứt Thỏa thuận ngay lập tức mà không cần thông báo trước, đóng tất cả các vị thế mở, chặn (các) tài khoản và trả lại. mọi khoản tiền riêng còn lại (nếu có) không bao gồm lợi nhuận.

13.4.2.6.12. Trường hợp Công ty xác định rằng Khách hàng có liên quan và/hoặc đang sử dụng phần mềm giao dịch tần suất cao với mục đích thao túng hệ thống và/hoặc nền tảng giao dịch của Công ty và/hoặc đã đạt được lợi ích bất hợp pháp và/hoặc không đúng cách và/hoặc có ác ý và/hoặc cố ý lợi thế không công bằng và/hoặc gây bất lợi cho các Khách hàng khác của Công ty và/hoặc Công ty và/hoặc phần mềm giao dịch tần suất cao này được thiết kế để lạm dụng hệ thống và/hoặc nền tảng Giao dịch của Công ty.

13.4.2.6.13. Khi Công ty xác định rằng tiền và/hoặc (các) tài khoản thanh toán của Khách hàng đã được sử dụng để nạp tiền vào tài khoản của bên thứ ba và Công ty có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng Khách hàng và/hoặc bên thứ ba đang phá vỡ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận hiện tại bằng cách làm như vậy và/hoặc đang cộng tác với bên thứ ba để phá vỡ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này.

13.4.2.6.14. Khi Công ty nghi ngờ hoặc có bằng chứng cho thấy Khách hàng đang tham gia vào giao dịch hoặc hoạt động khác đáng ngờ hoặc đã vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc bảo đảm nào ở trên. Điều này có thể dẫn đến việc hủy bỏ mọi Giao dịch và/hoặc Lệnh mà Khách hàng đã nhập, bao gồm cả việc thanh lý mọi vị thế mở.

13.4.2.7. Nếu Công ty biết đến và/hoặc Công ty có cơ sở hợp lý để tin rằng Khách hàng có nhiều hơn một tài khoản không bị chấm dứt được mở tại hoặc.

 1. Phân công

14.1. Thỏa thuận này sẽ mang tính cá nhân đối với Khách hàng và Khách hàng sẽ không được quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận này. Công ty có thể chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận này cho bên thứ ba vào bất kỳ lúc nào.

 1. Luật chi phối

15.1. Tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này cũng như mọi vấn đề liên quan đến thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các vấn đề giải thích hoặc tranh chấp, sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của St. Vincent và Grenadines.

15.2. Công ty và Khách hàng tuân theo thẩm quyền xét xử của tòa án St. Vincent và Grenadines một cách không thể thay đổi. Công ty có quyền sử dụng dịch vụ phiên dịch trong phiên tòa xét xử trong trường hợp giải quyết các tình huống tranh chấp theo luật pháp của St. Vincent và Grenadines.

 1. Tính tách rời

16.1. Nếu bất kỳ điều khoản, điều khoản, giao ước hoặc hạn chế nào của Thỏa thuận này bị Tòa án có thẩm quyền cho là không hợp lệ, bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành thì phần còn lại của Thỏa thuận, các điều khoản, giao ước và hạn chế nêu trong đây sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực và có hiệu lực và sẽ không bị ảnh hưởng, suy giảm hoặc vô hiệu theo bất kỳ cách nào, và các bên trong đây sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại của mình để tìm và sử dụng một biện pháp thay thế nhằm đạt được kết quả tương tự hoặc về cơ bản giống như kết quả được dự tính trong điều khoản, điều khoản, giao ước hoặc sự hạn chế. Theo đây, các bên quy định và tuyên bố rằng họ sẽ thực hiện các điều khoản, quy định, giao ước và hạn chế còn lại của Thỏa thuận mà không bao gồm bất kỳ điều khoản nào trong số đó có thể bị tuyên bố là không hợp lệ, bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành sau này.

 1. Sở hữu trí tuệ

17.1. Công ty có quyền sở hữu trí tuệ độc quyền đối với tất cả nội dung, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, logo và biểu tượng là tài sản của Công ty, các chi nhánh và đại lý của Công ty và được bảo vệ bởi luật bản quyền cũng như các điều ước và quy định quốc tế. Tất cả Khách hàng đồng ý không xóa bất kỳ thông báo bản quyền hoặc dấu hiệu nào khác về quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ khỏi tài liệu mà khách hàng nhận được từ người thứ 3 hoặc các bản tải xuống và bản in từ Trang web của IQX Trade | Điều khoản và điều kiện Công ty 20/21.

17.2. Khách hàng sẽ không có được bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào hoặc bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào để sử dụng các tài liệu đó hoặc trang web của Công ty, ngoài những điều được quy định trong Thỏa thuận này. Hình ảnh hiển thị trên Trang web của Công ty là tài sản của Công ty hoặc được sử dụng với sự cho phép bằng văn bản.

17.3. Khách hàng đồng ý không tải lên, đăng, sao chép hoặc phân phối bất kỳ thông tin, phần mềm hoặc tài liệu nào khác được bảo vệ bởi bản quyền hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác (cũng như quyền công khai và quyền riêng tư) mà không có sự cho phép trước của chủ sở hữu các quyền đó và sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

17.4. Bằng cách gửi nội dung về Công ty và/hoặc Dịch vụ của Công ty tới bất kỳ khu vực công cộng nào trên internet, bao gồm nhưng không giới hạn ở blog, bảng tin và diễn đàn, bạn cấp cho Công ty quyền miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy bỏ, không độc quyền và giấy phép sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo tác phẩm phái sinh, phân phối, truyền đạt tới công chúng, trình diễn và hiển thị nội dung (toàn bộ hoặc một phần) trên toàn thế giới và kết hợp nội dung đó vào các tác phẩm khác dưới mọi hình thức, phương tiện hoặc công nghệ hiện đã được biết đến hoặc được phát triển sau này, trong toàn bộ thời hạn của bất kỳ quyền nào có thể tồn tại đối với nội dung đó.

 1. Thuế

18.1. Công ty không phải là đại lý thuế và do đó sẽ không cung cấp thông tin tài chính của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Thông tin này sẽ không được tiết lộ trừ khi có yêu cầu chính thức của cơ quan chính phủ. Khách hàng chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình theo luật thuế hiện hành có hiệu lực tại nơi cư trú/sống của Khách hàng đối với mọi Giao dịch được thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở thuế doanh thu/thu nhập.

 1. Liên hệ với chúng tôi

19.1. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Thỏa thuận này, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ email: support@IQXTrade.com.

CHÍNH SÁCH THƯỞNG

IQXGiao dịch cung cấp một số tính năng thưởng hấp dẫn cho khách hàng mới và khách hàng thường xuyên. Tiền thưởng và tín dụng giao dịch một lần được trao cho Khách hàng là một phần trong chương trình khuyến mãi của Công ty.

Cần làm rõ và nhấn mạnh rằng quyết định có cấp lợi ích giao dịch cho một khách hàng nhất định hay không là do Công ty toàn quyền quyết định.

Chính sách lợi ích giao dịch sau đây tuân theo “Điều khoản và Điều kiện” chính vì chúng được cập nhật theo thời gian và có thể tìm thấy trên trang web của Công ty

Có ba loại Tiền thưởng như được đề cập dưới đây:

 • Tiền thưởng không thể mất: Tiền thưởng không thể thua lỗ là quỹ khuyến mại do nhà môi giới cung cấp, có thể được sử dụng để giao dịch nhằm tăng thêm một số tiền ký quỹ nhưng có thể phải tuân theo một số điều kiện và hạn chế nhất định. Khách hàng có thể nhận được những khoản tiền thưởng này cho mỗi lần gửi tiền được thực hiện.
 • Tiền thưởng có thể thua lỗ: Tiền thưởng có thể thua lỗ là quỹ khuyến mại do nhà môi giới cung cấp, có thể được sử dụng để giao dịch để tăng thêm tiền ký quỹ và vốn chủ sở hữu nhưng có thể phải tuân theo một số điều kiện và hạn chế nhất định.

Các tính năng chính của tiền thưởng không thể mất và tiền thưởng có thể mất là:

 • Hạn chế sử dụng: tiền thưởng không thể mất và tiền thưởng có thể mất thường bị hạn chế về khả năng sử dụng. Nhà giao dịch có thể được phép sử dụng những khoản tiền thưởng này cho mục đích giao dịch nhưng không thể rút chúng trực tiếp. Thay vào đó, lợi nhuận được tạo ra từ giao dịch với tiền thưởng không thể thua và tiền thưởng có thể thua thường có thể được rút nếu đáp ứng các yêu cầu cụ thể được đề cập trong tài liệu này.
 • Yêu cầu về khối lượng giao dịch: Nhà môi giới có thể yêu cầu nhà giao dịch đạt được khối lượng hoặc doanh thu giao dịch nhất định trước khi họ có thể rút lợi nhuận kiếm được bằng tiền thưởng có thể thua lỗ. Yêu cầu này đảm bảo rằng khách hàng tích cực tham gia vào các hoạt động giao dịch và sử dụng tiền thưởng như dự định. Vui lòng xem T&C bên dưới
 • Giới hạn thời gian: tiền thưởng không thể thua và tiền thưởng có thể thua có thể có ngày hết hạn hoặc giới hạn thời gian trong đó nhà giao dịch phải đáp ứng yêu cầu về khối lượng giao dịch để đủ điều kiện rút lợi nhuận. Nếu các yêu cầu không được đáp ứng trong khung thời gian quy định, tiền thưởng và mọi lợi nhuận liên quan có thể bị mất.
 • Đồng thời, Khách hàng chỉ có thể có 1 loại tiền thưởng: Tiền thưởng không thể thua hoặc Tiền thưởng có thể thua.
 • Tiền thưởng số dư bổ sung: Tiền thưởng số dư bổ sung còn được gọi là tiền thưởng có thể quy đổi hoặc tiền mặt, là tiền khuyến mại được nhà môi giới cung cấp trực tiếp vào số dư của Khách hàng và nhà giao dịch có thể rút ra trong một số điều kiện nhất định. Các đặc điểm chính của tiền thưởng Cân bằng bổ sung là:
 1. Đủ điều kiện rút tiền: Tiền thưởng số dư bổ sung thường có sẵn để rút sau khi đáp ứng các tiêu chí cụ thể. Các tiêu chí này có thể bao gồm việc đạt được khối lượng giao dịch nhất định hoặc đáp ứng các điều kiện khác được nêu trong chính sách tiền thưởng.
 2. Điều kiện rút tiền: Nhà giao dịch phải đáp ứng các yêu cầu đã nêu, chẳng hạn như đáp ứng mục tiêu về khối lượng giao dịch hoặc nắm giữ tiền thưởng trong một khoảng thời gian nhất định, để đủ điều kiện rút tiền thưởng và mọi lợi nhuận liên quan. Vui lòng xem bài viết dưới đây để biết điều kiện
 3. Minh bạch: Các điều khoản và điều kiện đối với tiền thưởng không thể bị mất thường đơn giản và minh bạch hơn so với tiền thưởng có thể bị mất. Nhà giao dịch hiểu rõ hơn về các điều khoản thưởng và các bước cần thiết để đáp ứng điều kiện rút tiền.

VUI LÒNG ĐỌC TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN BÊN DƯỚI TRƯỚC KHI CHẤP NHẬN LỢI ÍCH TIỀN THƯỞNG.

Các điều khoản và điều kiện

 • Tất cả các khoản tiền thưởng (tiền gửi) là cuối cùng và theo quyết định riêng của Công ty.
 • Tất cả tiền thưởng có thể được xóa (rút) theo quyết định tuyệt đối của Công ty.
 • Khách hàng không được rút tiền thưởng và/hoặc bất kỳ lợi nhuận nào được tạo ra từ khoản tiền thưởng nói trên trừ khi Khách hàng tuân thủ các yêu cầu giao dịch hiện hành (xem điểm 8) có thể được sửa đổi theo thời gian hoặc như được thông báo cho Khách hàng.
 • Với điều kiện đáp ứng các điều kiện sau, Khách hàng có quyền rút tối đa 250 USD mà không thuộc các Điều khoản & Điều kiện này:
 • Số tiền tối thiểu đã được gửi;
 • Vốn sở hữu của khách hàng không bao gồm tiền thưởng cao hơn số tiền rút.
 • Trong trường hợp chỉ còn lại tiền thưởng trong tài khoản, tiền thưởng sẽ bị xóa.
 • Sau khi Khách hàng chấp nhận tiền thưởng và tiền thưởng được thêm vào tài khoản giao dịch, cần lưu ý rằng số tiền thưởng trước tiên được sử dụng làm yêu cầu Ký quỹ để mở giao dịch.
 • Trong trường hợp Khách hàng đã được thưởng Tiền thưởng và Tài khoản giao dịch giữ các vị thế phát sinh thua lỗ, trong thời gian tiền thưởng có hiệu lực, mọi khoản lỗ phát sinh từ giao dịch trước tiên sẽ được khấu trừ vào số tiền gửi thực tế sau đó từ tiền thưởng.
 • Hạn chế rút tiền:
 • Để có thể rút lợi nhuận được tạo bằng cách sử dụng tiền thưởng, Khách hàng phải tạo khối lượng giao dịch như sau:
 • Với Tiền thưởng có thể thua và Tiền thưởng không thể thua: Với mỗi khoản tiền thưởng $50 nhận được, khách hàng cần giao dịch ít nhất 1 lô Vàng hoặc Forex.
 • Với Tiền thưởng số dư bổ sung: Với mỗi Tiền thưởng số dư bổ sung $15 nhận được, khách hàng cần giao dịch ít nhất 1 lô Vàng hoặc Forex,
 • Yêu cầu về khối lượng giao dịch phải đạt được trong vòng 30 ngày (hoặc ít hơn, tùy theo quyết định của nhà môi giới), kể từ ngày tiền thưởng được trao.
 • Bất kỳ khoản rút tiền nào, ngoài điểm 4 ở trên, từ tài khoản giao dịch trước khi hoàn thành các điều kiện tiền thưởng được mô tả trong 8a, 8b và 8c sẽ ngay lập tức vô hiệu hóa tiền thưởng và mọi lợi nhuận kiếm được bằng tiền thưởng. tức là, những điều sau đây sẽ được áp dụng:
 • Tiền thưởng bị xóa khỏi tài khoản
 • Lợi nhuận kiếm được bằng tiền thưởng sẽ bị xóa khỏi tài khoản
 • Số dư có thể rút theo yêu cầu của Khách hàng
 • Khi tiền thưởng hết hạn (30 ngày), lợi nhuận kiếm được bằng tiền thưởng này sẽ tự động bị hủy nếu Khách hàng không đạt được khối lượng giao dịch được yêu cầu.
 • Bất kỳ dấu hiệu gian lận, lướt sóng, thao túng, chênh lệch hoàn tiền, lướt sóng hoặc các hình thức hoạt động lừa đảo hoặc gian lận khác dựa trên việc cung cấp tiền thưởng sẽ vô hiệu hóa tài khoản và bất kỳ hoặc tất cả lợi nhuận được tạo ra. Quyết định xem khách hàng có lạm dụng và/hoặc thao túng nền tảng giao dịch của Công ty và/hoặc chính sách tiền thưởng của Công ty hay không là quyết định riêng và độc quyền của Công ty và đây là quyết định cuối cùng.
 • Công ty có quyền thu hồi hoặc thay đổi Chính sách tiền thưởng của mình bất cứ lúc nào vì điều này sẽ được hiển thị trên trang web của Công ty.
 • Để đủ điều kiện tham gia bất kỳ Khuyến mãi tiền thưởng nào của Công ty, bạn phải:
 • Hãy là khách hàng của Công ty.
 • Tài khoản phải được Phòng Tuân thủ phê duyệt.
 • Đã thực hiện số tiền gửi tối thiểu được yêu cầu (nếu có);
 • Đã chấp nhận tiền thưởng và tất cả các Điều khoản & Điều kiện về Tiền thưởng

Nhận tiền thưởng một cách hiệu quả có nghĩa là sử dụng tiền thưởng được thưởng và tiền của chính bạn. Theo 8a ở trên, việc rút lợi nhuận hoặc tiền thưởng sẽ không thể thực hiện được cho đến khi hoàn thành khối lượng yêu cầu. Trong trường hợp thua lỗ, số tiền có thể rút sẽ là vốn sở hữu của bạn trừ đi tiền thưởng.

Sau khi đáp ứng tất cả các điều kiện tại điểm 12 ở trên, tiền thưởng sẽ được áp dụng cho tài khoản giao dịch của bạn trong vòng ba (3) ngày làm việc.

Nếu bạn không muốn nhận tiền thưởng hoặc nếu bạn muốn hủy nó, bạn có thể thông báo cho Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng về mong muốn của bạn qua email đến địa chỉ email sau:[support@iqxtrade .com] .

Công ty là trọng tài duy nhất của các Điều khoản và Điều kiện Tiền thưởng này và bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh theo chương trình khuyến mãi này. Các trường hợp ngoại lệ đối với những điều này là theo quyết định riêng của ban quản lý Công ty và mọi quyết định liên quan đến vấn đề này là quyết định cuối cùng. Công ty có quyền sửa đổi, thu hồi hoặc hạn chế ưu đãi này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho Khách hàng.

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải gánh chịu do giao dịch của bạn liên quan đến ưu đãi này. Có một rủi ro đáng kể là bạn có thể mất tất cả khoản đầu tư ban đầu của mình.

Giới hạn tiền thưởng:

Tiền thưởng Số dư Bổ sung sẽ không bị giới hạn sau khi đạt được khối lượng giao dịch yêu cầu và được hệ thống xác nhận. Hệ thống xác minh xem khối lượng đã đạt hay chưa mỗi khi khách hàng mở hoặc tải lại trang “Tài khoản của tôi”, nhưng ít nhất một lần mỗi ngày trong quá trình thanh toán.

Trước khi đạt được khối lượng giao dịch yêu cầu, Tiền thưởng sẽ tự động bị hủy trong một trong các trường hợp sau:

 • Mọi giao dịch chuyển tiền đi sẽ hủy Tiền thưởng;
 • Khối lượng giao dịch yêu cầu không đạt được trong thời hạn quy định;
 • Khách hàng yêu cầu hủy Tiền thưởng;

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về tiền thưởng:

Tiền thưởng được cung cấp độc quyền dựa trên quyết định của ban quản lý. Mặc dù tiền thưởng có một số lợi ích nhưng bạn không cần phải chấp nhận chúng.

Tiền thưởng yêu cầu doanh thu giao dịch có thể nằm ngoài tầm với của bạn. Bạn không nên chấp nhận bất kỳ khoản tiền thưởng nào trừ khi bạn hiểu Điều khoản và Điều kiện Tiền thưởng và bạn cam kết giao dịch trong thời gian dài.