Thay đổi đòn bẩy của CFD cổ phiếu (Tháng 4 năm 2024)

Kính gửi các nhà giao dịch,

Do sự biến động cao gần đây, đòn bẩy cho CFD cổ phiếu sẽ được sửa đổi trong vòng vài ngày trong tháng 4 như sau:

Biểu tượngGiảm ngày đòn bẩyĐòn bẩy mớiTăng đòn bẩy lên 1:20
FXPO.UK08-04-241:1022-04-24
TLRY.US08-04-241:1022-04-24
TSCO.UK08-04-241:1022-04-24
GS.US15-04-241:1029-04-24
ABT.US15-04-241:1029-04-24
AA.US15-04-241:1029-04-24
MC.FR15-04-241:1029-04-24
TSLA.US15-04-241:529-04-24
HOẶC.FR15-04-241:1029-04-24
SLB.US15-04-241:1029-04-24
AGNC.US22-04-241:1006-05-24
RNO.FR22-04-241:1006-05-24
VZ.US22-04-241:1006-05-24
MMM.US22-04-241:1006-05-24
BATS.UK22-04-241:1006-05-24
KO.US22-04-241:1006-05-24
MDLZ.US22-04-241:1006-05-24
PEP.US22-04-241:1006-05-24
PM.US22-04-241:1006-05-24
UPS.US22-04-241:1006-05-24
V.US22-04-241:1006-05-24
HEIA.NL22-04-241:1006-05-24
AMGN.US22-04-241:1006-05-24
T.US22-04-241:1006-05-24
BA.US22-04-241:1006-05-24
LLOY.UK22-04-241:1006-05-24
AI.FR22-04-241:1006-05-24
CA.FR22-04-241:1006-05-24
ORA.FR22-04-241:1006-05-24
ROG.CH22-04-241:1006-05-24
ABBV.US22-04-241:1006-05-24
AAPL.US22-04-241:1006-05-24
AZN.UK22-04-241:1006-05-24
BARC.UK22-04-241:1006-05-24
BMY.US22-04-241:1006-05-24
CAT.US22-04-241:1006-05-24
C.US22-04-241:1006-05-24
DBK.DE22-04-241:1006-05-24
GILD.US22-04-241:1006-05-24
INTC.US22-04-241:1006-05-24
ULVR.UK22-04-241:1006-05-24
MCD.US22-04-241:1006-05-24
MRK.US22-04-241:1006-05-24
REP1.ES22-04-241:1006-05-24
BNP.FR22-04-241:1006-05-24
NESN.CH22-04-241:1006-05-24
WCH.DE22-04-241:1006-05-24
SU.FR22-04-241:1006-05-24
CL.US22-04-241:1006-05-24
XOM.US22-04-241:1006-05-24
FP.FR22-04-241:1006-05-24
BBVA.ES29-04-241:1013-05-24
GLEN.UK29-04-241:1013-05-24
DAI.DE29-04-241:1013-05-24
PFE.US29-04-241:1013-05-24
VOW.DE29-04-241:513-05-24
HSBA.UK29-04-241:1013-05-24

Trân trọng

Share this Blog :