Tận dụng cập nhật về Forex, Vàng và Bạc

Kính gửi nhà giao dịch,

Đòn bẩy 1:1000 áp dụng cho vốn chủ sở hữu (không bao gồm Tín dụng) dưới 1.000 USD . Nếu vốn chủ sở hữu từ 1.000 USD , nó sẽ tự động được điều chỉnh thành 1:500 . Quy tắc này được áp dụng cho Forex , VàngBạc .

Lưu ý: Điều này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các tài khoản hiện có và tài khoản mới vào ngày 18 tháng 12 năm 2023

Trân trọng
Nhóm hỗ trợ thương mại IQX

Share this Blog :