Thay đổi thời gian ở Châu Âu 2023

Kính gửi khách hàng,

Do thời gian ở Châu Âu thay đổi sang giờ mùa đông bắt đầu từ ngày 29.10.23, giờ giao dịch đối với các công cụ Chỉ số Châu Âu và Cổ phiếu Đơn Châu Âu sẽ sớm hơn một giờ.

Các công cụ còn lại được giao dịch như bình thường.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại hỏi.

Trân trọng

Share this Blog :