Thông báo bảo trì ( 08/06/2024 – 09/06/2024 )

Kính gửi quý khách hàng,

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn về các hoạt động bảo trì theo lịch trình sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Trong thời gian này, một số dịch vụ sẽ tạm thời không khả dụng. Vui lòng tìm thông tin chi tiết dưới đây:

Lịch bảo trì:

Ngày: 08 tháng 6 năm 2024 – 09 tháng 6 năm 2024

Dịch vụ bị ảnh hưởng:

  1. Bảo trì IQX: Hệ thống IQX của chúng tôi sẽ được bảo trì để nâng cao hiệu suất và độ tin cậy.
  2. Truy cập tài khoản MT5: Bạn sẽ không thể truy cập tài khoản MT5 của mình trong thời gian này.
  3. Cổng thông tin khách hàng: Cổng thông tin khách hàng cũng sẽ không khả dụng.

Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể gây ra và đánh giá cao sự hiểu biết của bạn. Nhóm của chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại support@iqxtrade.com

Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và tiếp tục hỗ trợ.

Trân trọng,
Hỗ trợ giao dịch IQX

Share this Blog :